image

SAN MAX CONTROL เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานจากต่างประเทศ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานระบบด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีโดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงได้มาตรฐานWelcomeกิจกรรมสัมมนาCONTRACTOR&SERVICEติดตั้งระบบตู้INVERTERVSD315KW,160KWงานติดตั้งระบบไฟฟ้า&ระบบท่อลมปรับปรุงระบบเติมอากาศPremiumBrands

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!
image