image

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม. บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพให้ได้อย่างต่อเนื่อง, ส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม. ทางบริษัทยังได้ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากหน่วยงานการรับรอง (ANAB) เลขที่การรับรอง AC-2590 TISI เลขที่การรับรอง 0365. ทางบริษัทยังจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, ให้บริการงานซ่อม, และจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร.

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!
image